Maatwerk

Onderbouw

In het eerste en tweede jaar krijgt uw kind talenturen aangeboden; een mooie mix van interessante extra’s. Wat dacht u van sterrenkunde, jeugd-EHBO of de kookclub? Uw kind ontdekt zijn talent, verruimt zijn denkkader en ontwikkelt een onderzoekende houding. We leren leerlingen tijdens het vak onderzoeksvaardigheden onder meer:
- goede vragen te stellen;
- op slimme manieren op zoek te gaan naar informatie;
- samen te werken;
- te presenteren.

We bieden daarnaast ook maatwerk in de onderbouw. Naast de reguliere lessen bieden we ook extra ondersteuning aan in bijvoorbeeld Nederlands, Engels of wiskunde. Dit noemen we Keuzewerktijd
Voor hoog- en meerbegaafde leerlingen en leerlingen die een extra talige uitdaging zoeken, bieden we vanaf klas 2 elementair Latijn aan, een interessante aanvulling op het vakkenpakket!

 

Bovenbouw

In de bovenbouw houden we oog voor de leerlingen. Ook vinden we het belangrijk om leerlingen te blijven uitdagen. Daarom biedt het LF in de bovenbouw diverse programma’s aan waarin uw kind kan excelleren. Zo heeft uw kind de gelegenheid om deel te nemen aan het Cambridge-, Goethe- en/of DELF-programma. Met zo’n certificaat is het mogelijk om over de grens kijken. Dit zijn internationaal erkende certificaten die bijvoorbeeld toegang kunnen geven tot buitenlandse universiteiten.

Daarnaast geven wij excellente leerlingen de mogelijkheid om in een /enkele vak/vakken examen te doen op een hoger niveau. Ook hebben we een Excellentieprogramma. Dit zijn masterclasses van verschillende universiteiten. 

We houden de voortgang van uw kind in de gaten en bieden extra ondersteuning aan.