Ons aanbod

In de onderbouw krijgt vrijwel iedereen jaarlijks dezelfde vakken. In de bovenbouw kies je je eigen profiel en doe je eindexamen in verschillende vakken. Je krijgt de lesstof op verschillende manieren aangeboden. Vaak werk je in groepjes, waardoor je van elkaar kunt leren en ook leert samenwerken. Stap voor stap word je steeds meer verantwoordelijk voor je eigen studie.

Natuurlijk helpen we je daarbij: in alle leerjaren maken we voor de meeste vakken gebruik van studiewijzers. In deze studiewijzers staat bijvoorbeeld welke stof je moet leren in een periode, de doelen die aan het eind bereikt moeten zijn, wat er van je verwacht wordt en welke hulpmiddelen er beschikbaar zijn.

In de brugklas beginnen we steeds met huiswerk in kleine porties. Zo leren we je om te studeren en je kennis eigen te maken. Als je in de bovenbouw zit, krijg je meer lange termijn opdrachten, zoals het maken van een scriptie of een leesdossier.

In de brugklas zit havo en vwo bij elkaar. Bij een advies van de basisschool voor vmbo TL of havo wordt je in onze reguliere brugklas geplaatst. Vanaf klas twee stroom je door naar havo of vwo (of naar vmbo TL op een andere school van het Nuborgh College). 

Lesjaar: vier perioden

Op het Nuborgh College Lambert Franckens verdelen we een lesjaar in vier perioden. Dat maakt het mogelijk om je tijdens één of meer periodes op de lessen van een bepaald vak te concentreren. Zo is het aantal vakken mooi verdeeld over het hele lesjaar. Een periode wordt afgerond met een actieweek met toetsen en activiteiten. Je rooster kan dus steeds veranderen.

Buitenlesactiviteiten

Je leert natuurlijk niet alleen tijdens de lessen. Daarom organiseren we ook veel activiteiten. Zo kan jij je breed ontwikkelen! We gaan bijvoorbeeld in klas vier met z'n allen op werkweek en doen een spannende excursie. Ook gaan we samen de natuur in (in klas één gaan we onder andere naar de Hoge Veluwe), of zetten ons in voor een goed doel.

Ontdek jouw talent

Waar liggen jouw interesses? Ontdek jouw talent! Op onze school bieden we talenturen aan; een blokuur waarin je kiest uit activiteiten waarin je ontdekt waar jouw talenten en interesses liggen en welke je verder wilt ontwikkelen. In deze talenturen bieden we veel activiteiten; van economie tot aan dramalessen, jeugd EHBO tot aardrijkskunde, sterrenkunde tot sport & spel. Elke periode kies je een andere activiteit zodat je aan het eind van het jaar kunt zeggen: “Daar ligt mijn talent, dat vind ik interessant en daar wil ik meer van weten.”

Versterkt taalonderwijs op het Lambert Franckens

Op onze school bieden wij versterkt taalonderwijs aan. Je kunt kiezen uit lessen Engels, Duits en Frans en tijdens deze lessen wordt alleen in die taal gesproken. Zo leer je de taal echt goed beheersen! Je sluit de lessen af met een certificaat.

Je kunt deelnemen aan internationaal erkende cursussen ‘Cambridge English’, ‘Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF)’ en ‘Goethe Duits’.

Naast de taallessen maak je kennis met de cultuur van het land, bijvoorbeeld door uitwisselingsopdrachten en excursies.

Maatschappelijke stage

Draag ook je steentje bij aan de maatschappij! Op onze school doen alle leerlingen een maatschappelijke stage in het derde jaar. Als vrijwilliger zet je je dan in voor de samenleving: bijvoorbeeld in een bejaardenhuis, een sportclub etc. Heel leuk en erg leerzaam!