Leerlingenraad

De leerlingenraad geeft, gevraagd en ongevraagd, advies aan de leerlingen in de medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft de leerlingenraad regelmatig overleg met de locatiedirectie over leerlingenzaken en regels van die locatie. Leerlingen hebben het recht om via de leerlingenraad voorstellen en suggesties te doen over alle zaken in en om de school. De locatiedirectie of de directeur-bestuurder dient hierop binnen twintig schooldagen te antwoorden.

Wij zijn een groep van 11 enthousiaste leerlingen die zich inzetten om de school te verbeteren. Voor vragen of opmerkingen kun je bij één van ons terecht. Ook horen wij jouw ideeën graag!

Wij zijn te bereiken op de e-mailadressen: nielstenhove@student.nuborgh.nl.
Daarnaast zijn we te bereiken via de ELO, zie de map: Leerlingenraad 2016/2017.

De leerlingenraad bestaat uit:

Renée van Dorp (notulist) A61
Geralda Dunnink A53
Niels ten Hove (Public Relations) H52
Anne Neutel (notulist) A61
Tom de Nooijer (voorzitter) A51
Nathan Tollenaar A51
Manon Veldhuizen A31
Hessel van de Weg (vice-voorzitter) A42
Pauline Land A62
Jorik Schraa A51
Kirsten Deetman A43