Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders, leerlingen, leraren en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd zijn. De raad is een overlegorgaan en behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel. Dit gaat in overleg met de directeur/bestuurder.

De directeur/bestuurder is verplicht in bepaalde zaken advies aan de MR te vragen. Bij sommige besluiten is de instemming van de MR vereist. De MR bestaat uit 10 vertegenwoordigers van het personeel, 5 ouder-vertegenwoordigers en 5 leerling-vertegenwoordigers. Van de ouders wordt gevraagd de grondslag en doelstelling van onze school te onderschrijven.