Ouderraad

In de ouderraad hebben ouders zitting, die de grondslag en doelstellingen van de school respecteren en bereid zijn in overeenstemming daarmee hun werkzaamheden in de raad te vervullen. De ouderraad bestaat uit vertegenwoordigers van de eerste vier leerjaren. De ouderraad wil een goedeverstandhouding tussen de locatie en ouders bevorderen en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Medezeggenschapsraad (MR) en directie.

In het schooljaar 2016-2017 bestaat de schoolraad uit:

dhr. A. Korevaar
dhr. A. Westland
dhr. B. Wrikkers
dhr. H. Mouris (vz.)
dhr. H. Werven
mevr. H. Tychon
mevr. J. Bos
dhr. J. Reijden (vz.)
mevr. M. Werfhorst
mevr. M. Meen
mevr. R. Elbers
mevr. S. Haverkamp
dhr. T. Sysling

De ouderraad is te bereiken via: ouderraadlf@nuborgh.nl.