Leerlingenraad

De leerlingenraad geeft, gevraagd en ongevraagd, advies aan de leerlingen in de medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft de leerlingenraad regelmatig overleg met de locatiedirectie over leerlingenzaken en regels van die locatie. Leerlingen hebben het recht om via de leerlingenraad voorstellen en suggesties te doen over alle zaken in en om de school. De locatiedirectie of de directeur-bestuurder dient hierop binnen twintig schooldagen te antwoorden.

Wij zijn een groep van 10 enthousiaste leerlingen die zich inzetten om de school te verbeteren. Voor vragen of opmerkingen kun je bij één van ons terecht. Ook horen wij jouw ideeën graag!

Wij zijn te bereiken op de e-mailadressen: tomdenooijer@student.nuborgh.nl.
Daarnaast zijn we te bereiken via de ELO, zie de map: Leerlingenraad 2017/2018.

De leerlingenraad bestaat uit:

Tom de Nooijer A52
Geralda Dunnink A61
Hessel v.d. Weg A51
Jorik Schraa A62
Kirsten Deetman A52
Manon Veldhuizen A41
Nathan Tollenaar A61
Dani v. Beusekom A63
Joshua Leusink A53
Eva Terlou A61