Ouderraad

In de ouderraad hebben ouders zitting, die de grondslag en doelstellingen van de school respecteren en bereid zijn in overeenstemming daarmee hun werkzaamheden in de raad te vervullen. De ouderraad bestaat uit vertegenwoordigers van de eerste vier leerjaren. De ouderraad wil een goedeverstandhouding tussen de locatie en ouders bevorderen en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Medezeggenschapsraad (MR) en directie.

In het schooljaar 2017-2018 bestaat de ouderraad uit:

dhr. A. Korevaar
mevr. D. Lokhorst
dhr. D.G. Huisman
mevr. F. Hup
dhr. R.J. Vissers
dhr. H. Werven
mevr. H. Tychon
mevr. J. Bos
dhr. J. vd Reijden (vz.)
dhr. L. Pul
mevr. M. Werfhorst
mevr. M. Meen
mevr. R. Elbers (vz.)
mevr. S. Haverkamp
dhr. T. Sysling
mevr. W. Dood

De ouderraad is te bereiken via: ouderraadlf@nuborgh.nl.