Stage

Opleidingsschool IJssel-Veluwe
We hebben docenten nodig die maatschappelijke en technologische ontwikkelingen blijvend volgen en competent zijn deze te vertalen naar de onderwijspraktijk. Naast vakinhoudelijk- en didactisch bekwame docenten, hebben we ook behoefte aan docenten die een bijdrage leveren aan de school als lerende organisatie. Onze docenten doen aan (praktijk)onderzoek en leren van en met elkaar, bijvoorbeeld door beeldcoaching. In het kader van Passend Onderwijs hebben we docenten nodig die kunnen omgaan met specifieke leer- en gedragsstoornissen.

Opleidingsschool IJssel-Veluwe is een samenwerking tussen de VO-scholen Greijdanus (Hardenberg, Meppel en Zwolle), Nuborgh College (Elburg en Nunspeet) en de lerarenopleiding van Windesheim. Binnen de opleidingsschool brengt elk van de scholen zijn eigen achtergrond, ervaring en kennis mee. Identiteit is een belangrijk onderwerp dat de scholen bindt. De opleidingsschool werkt aan een doorlopende leerlijn die vormgeeft aan een (professioneel) leven-lang leren. Zo verbinden wij de eindfase van de opleiding van de student (LIO-fase) met de begeleiding van beginnende leraren. Met als doelen het binden en behouden van de docent-in-opleiding en het borgen van de onderwijskwaliteit.

Binnen opleidingsschool IJssel-Veluwe wordt een krachtige leeromgeving geboden, zodat de docent-in-opleiding zich vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch kan ontwikkelen. We hebben immers vrijwel alle onderwijsvormen in huis. Hierbij is aandacht voor het begrijpen, toepassen en beheersen van vaardigheden op basis van wat je weet en hier vervolgens naar leert handelen.

De opleidingsschool wil door de intensieve samenwerking die het opleiden in de school met zich meebrengt een goede wisselwerking op het gebied van kennis en ervaring tussen de lerarenopleiding en de scholen tot stand brengen en onderhouden. Sommigen docenten van ons beoordelen zelfstandig prestaties van docenten-in-opleiding, geven les aan docenten-in-opleiding en zijn lid van de examencommissie van de lerarenopleiding van Windesheim.

Interesse? Neem gerust contact met ons op via de site: https://www.opleidingsschoolijsselveluwe.nl/stageplaatsen