TotaalOnderwijs en NOP

TotaalOnderwijs: leren van elkaar!

De wereld verandert enorm snel.
Met al die veranderingen moet je goed om kunnen gaan, nu en later.
Dat leer je op het Nuborgh College.
En dat doe je niet alleen: je leert bij ons met elkaar en vanuit christelijke waarden.
Met ons TotaalOnderwijs hebben we alle aandacht voor jou.
Samen met je docenten kijk je naar wat je wilt bereiken.
En hoe je dat kunt gaan doen.
Met elkaar bepalen we dus je leerdoelen.
Zodat jij kunt zijn wie je bent en wie je wilt worden.
Klaar voor de wereld en met oog voor de ander en jezelf.


De Nieuwe Onderwijskundige Praktijk (NOP):

Dit is de uitwerking van het TotaalOnderwijs op onze locatie. Wat betekent het? De NOP staat voor een onderwijsverandering, waardoor we nog meer onderwijs op maat kunnen geven.

Als leerling krijg je meer eigenaarschap, wat concreet betekent dat je meer eigen keuzes mag maken. Je krijgt bijvoorbeeld iets minder klassikale instructies, maar werkt meer zelfstandig door aan het vak waar het op dat moment voor nodig is. Bij elk vak werk je met leerdoelen. Samen met je docent (vakcoach), die je nog meer individueel begeleidt en coacht, probeer je de leerdoelen met succes af te ronden, op een manier die bij jou past. Je docent coacht je op vakinhoud, maar ook op plannen, samenwerken en reflecteren. Naast het gewone programma is er nog meer ruimte voor talentontwikkeling en bijvoorbeeld extra vakken/modules, als jij daar behoefte aan hebt. Maatwerk voor iedereen, dat vinden wij belangrijk.

Om deze NOP beter vorm te kunnen geven, wordt ook het gebouw aanpast. Hier is al een begin mee gemaakt. De school wordt ingedeeld in meerdere thuisbases. Jouw thuisbasis is een basisplek in de school, waar je zoveel mogelijk je lessen volgt. Daarnaast kun je daar ook zelfstandig werken. Altijd is daar begeleiding aanwezig in de vorm van een docent of onderwijsassistent.

Wat niet verandert is dat jij centraal staat! We blijven oog houden voor jou! En willen ervoor zorgen dat jij je hier veilig voelt op school, waardoor je op een prettige manier kunt ontwikkelen. Met als doel dat je én met een diploma van school gaat én ook geleerd hebt om als verantwoordelijk burger in onze maatschappij te staan.

Bekijk de infographic