Kernwaarden

Het Lambert Franckens is een schoolgemeenschap voor havo en vwo, waar elke leerling de kans krijgt om zich op eigen wijze te ontwikkelen tot een mens die verantwoordelijkheid neemt en voorbereid is om de samenleving van de toekomst met anderen vorm te geven. Vanuit de Bijbelse waarden dragen we zorg voor onze medemens en de wereld.

Het Nuborgh College Lambert Franckens heeft de volgende kernwaarden:
1. Kwaliteit, deskundig
2. Degelijk, herkenbaar, continuïteit
3. Levendig, bruisend
4. Betrokken: leerling staat centraal
5. Betrouwbaar, loyaal

Daarom zeggen we:
Op het Nuborgh College Lambert Franckens kun jij je in een vertrouwde en veilige omgeving volop ontwikkelen. Op onze school vinden we elkaar belangrijk: leerlingen, medewerkers, ouders en onze omgeving. We hebben aandacht voor de ander, proberen die te begrijpen en houden rekening met elkaar. En omdat iedereen verschillend is, valt er heel wat te kiezen en te ontdekken. Samen vormen we een hechte school. Zelfstandigheid vinden we belangrijk, maar je bent er natuurlijk niet alleen. We helpen elkaar. Het Nuborgh College Lambert Franckens: een school met een eigen karakter!