Onderwijs

Het Nuborgh College Lambert Franckens is een onderdeel van het Nuborgh College: een moderne onderwijsorganisatie. Op onze school kun je terecht voor havo en vwo.

Wij vinden dat onderwijs volgen meer is dan alleen een diploma halen. We bieden je veel mogelijkheden om je breed te ontwikkelen binnen een enthousiasmerende werksfeer. Samenwerking en respect voor elkaar zijn aspecten waar wij veel waarde aan hechten. We willen je daarnaast de wereld laten leren kennen zoals deze echt is; een snel veranderende wereld waar je nu en later goed mee om moet kunnen gaan. We willen je na laten denken hoe jij aan deze wereld een eigen bijdrage kunt leveren. Ons doel: dat jij de wereld van nu vol bezinning in kunt gaan en daarin je eigen plek kunt vinden. Klaar voor de wereld, helemaal toekomstproof!