Kwaliteitsbeleid

We begeleiden jou graag zo goed mogelijk. We hebben daarom teams samengesteld die ervoor zorgen dat jij alle aandacht en ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen. Natuurlijk heb je ook een mentor: daar heb je veel contact mee. 

We vinden het belangrijk om van elkaar te leren. We vragen daarom regelmatig feedback aan elkaar: aan ouders, leerlingen en collega's. Ook hier geldt: Oog voor elkaar, oog voor de toekomst.

Gezondheid

De komende jaren zal er steeds meer aandacht zijn voor gezondheid in het algemeen. Ook voor onze school is dit een belangrijk item. We zijn volop met dit onderwerp bezig, maar willen het thema ‘Gezondheid’ in de vorm van ‘de Gezonde School’ ook een herkenbaar gezicht geven. We gaan daarom dit jaar voor het vignet ‘de Gezonde School’ dat erkend is door het ministerie van Onderwijs.

Het Nuborgh College Lambert Franckens wil dus investeren in de gezondheid, leefstijl en het welbevinden van onze leerlingen en medewerkers. Gezonde leerlingen en medewerkers voelen zich gelukkig en presteren beter. Een veilige en gezonde schoolomgeving zorgt er zo voor dat een gezonde keuze makkelijker gemaakt wordt.