Mentor

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders. Tijdens de mentorlessen leer je studievaardigheden en kijken we naar de studieresultaten en naar hoe het met jou gaat op school. Als je problemen hebt, kan je die met je mentor bespreken. Soms neemt de mentor dan contact op met de vakdocent, de remedial teacher of met externe deskundigen. Ook heeft de mentor contact met jouw ouders over de voortgang op school.