Zorgcoördinator

Het kan natuurlijk gebeuren dat je een persoonlijk probleem hebt waar je mee zit. In de laatste jaren hebben we van verschillende leerlingen gehoord dat ze dan graag met iemand willen praten die niet meteen naar hun ouders of teamleider gaat. De zorgcoördinator is de persoon die de gehele zorg op en rond een school coördineert. Dit kan soms zorg binnen een school zijn (counseling, extra begeleiding door de mentor, remedial teaching, faalangsttraining e.d.) maar ook zorg buiten de school.

De zorgcoördinator stelt (samen met betrokkenen) behandelplannen op en controleert of deze worden gevolgd. Ook ouders kunnen spreken met de schoolpastor/zorgcoördinator. Bijvoorbeeld als ouders vragen hebben over de Christelijke identiteit van onze school. De zorgcoördinator stelt (samen met betrokkenen) behandelplannen op en controleert of deze worden gevolgd.