Profielen en vakken

Hoe ziet de tweede fase eruit?

De opzet van de tweede fase, zoals we de bovenbouw van de havo ook wel noemen, bestaat uit een algemeen deel, een profieldeel en een vrij deel.

Het algemene deel bestaat uit een aantal verplichte componenten die voor iedereen hetzelfde zijn:

 • Nederlands
 • Engels
 • maatschappijleer
 • culturele en maatschappelijke vorming (CKV)
 • lichamelijke opvoeding
 • godsdienst
 • profielwerkstuk
 • werkweek
 • mentoraat
 • loopbaanoriëntatie en –begeleiding

Daarnaast kies je een van de vier profielen:

 • Cultuur en Maatschappij (C&M); De trefwoorden die bij het profiel C&M passen zijn: talen, informatieverwerking, creatief bezig zijn, sociale maatschappelijke taken, interesse in werken met mensen, etc. Voorbeelden van beroepen zijn: journalist, maatschappelijk werker, leraar basisschool, musicus, illustrator, modeontwerper, toeristisch medewerker, hotelmanager, etc.
 • Economie en Maatschappij (E&M); De trefwoorden die bij het profiel E&M passen zijn: administratie, geld, handel, boekhouding, besturen, klantgericht handelen, etc. Voorbeelden van beroepen zijn: administrateur, boekhouder, accountant, belastingconsulent, inkoper (b.v. bij mediamarkt), bankmedewerker, manager reisbureau, bedrijfsleider, etc.
 • Natuur en Gezondheid (N&G); De trefwoorden die bij het profiel N&G passen zijn: gezondheidszorg, therapie, voeding, laboratorium, planten, dieren, mensen, etc. Voorbeelden van beroepen zijn: verpleegkundige, tuinbouwconsulent, diëtist, logopedist, tuinarchitect, milieuvoorlichter, botanisch analist, etc.
 • Natuur en Techniek (N&T); De trefwoorden die bij het profiel Natuur en Techniek passen zijn: elektronica, computers, techniek, cijfers, transport, laboratorium, onderzoeken, etc. Voorbeelden van beroepen zijn: softwareontwerper, elektronicus, ing. weg- en waterbouw, landmeetkundige, chemisch analist, industrieel ontwerper, etc.

hieronder kan je de profielkaarten downloaden. Hierin lees je welke mogelijkheden er zijn.

Profielkaart havo
Profielkaart vwo