Profielen en vakken

De opzet van de tweede fase, zoals we de bovenbouw van de havo ook wel noemen, bestaat uit een algemeen deel, een profieldeel en een vrij deel.

Het algemene deel bestaat uit een aantal verplichte componenten die voor iedereen hetzelfde zijn:

 • Nederlands
 • Engels
 • maatschappijleer
 • culturele en maatschappelijke vorming (CKV)
 • lichamelijke opvoeding
 • godsdienst
 • profielwerkstuk
 • werkweek
 • mentoraat
 • loopbaanoriëntatie en –begeleiding

Daarnaast kies je één van de vier profielen:

 • Cultuur en Maatschappij (C&M); De trefwoorden die bij het profiel C&M passen zijn: talen, informatieverwerking, creatief bezig zijn, sociale maatschappelijke taken, interesse in werken met mensen, etc. Voorbeelden van beroepen zijn: journalist, maatschappelijk werker, leraar basisschool, musicus, illustrator, modeontwerper, toeristisch medewerker, hotelmanager, etc.
 • Economie en Maatschappij (E&M); De trefwoorden die bij het profiel E&M passen zijn: administratie, geld, handel, boekhouding, besturen, klantgericht handelen, etc. Voorbeelden van beroepen zijn: administrateur, boekhouder, accountant, belastingconsulent, inkoper (b.v. bij mediamarkt), bankmedewerker, manager reisbureau, bedrijfsleider, etc.
 • Natuur en Gezondheid (N&G); De trefwoorden die bij het profiel N&G passen zijn: gezondheidszorg, therapie, voeding, laboratorium, planten, dieren, mensen, etc. Voorbeelden van beroepen zijn: verpleegkundige, tuinbouwconsulent, diëtist, logopedist, tuinarchitect, milieuvoorlichter, botanisch analist, etc.
 • Natuur en Techniek (N&T); De trefwoorden die bij het profiel Natuur en Techniek passen zijn: elektronica, computers, techniek, cijfers, transport, laboratorium, onderzoeken, etc. Voorbeelden van beroepen zijn: softwareontwerper, elektronicus, ing. weg- en waterbouw, landmeetkundige, chemisch analist, industrieel ontwerper, etc.

Hieronder kun je de profielkaarten downloaden. Hierin lees je welke mogelijkheden er zijn.

Profielkaart havo
Profielkaart vwo

Formeel kun je met een TL-diploma en een extra vak elk profiel kiezen dat we op de havo kennen, maar verstandig is anders. Het is bijvoorbeeld niet slim om het profiel Natuur en gezondheid te kiezen als je op TL geen eindexamen in het vak scheikunde hebt gedaan. Dan is het 'gat' in je kennis te groot om dat nieuwe examenvak te gaan doen.

Hieronder hebben we alle mogelijkheden op een rijtje gezet. Je decaan kan er trouwens alles over vertellen. Dit overzichtje geldt voor leerlingen van onze eigen Nuborgh-vestigingen Oostenlicht en Veluvine. Kom je van een andere school, dan kan het anders liggen. Neem dan contact op met je decaan of de decaan van het Lambert Franckens (linkje invoegen met mailadres?).

Sector

Gemeenschappelijke vakken

Sector
vakken

Keuze vakken

Profiel
CM

Profiel
EM

Profiel
NG

Profiel
NT

Techniek

NE, EN, WI, B&S, K&C, GD, MA

NSK1

DU, NSK2

X

 

 

X

 

 

 

DU, BIO

X

 

 

 

 

 

 

DU, ECO

X

X

 

 

 

 

 

BIO, NSK2

 

 

X

X

 

 

 

ECO, NSK2

 

X

 

X

 

 

 

BIO, ECO

 

X

 

 

Economie

NE, EN, WI, B&S, K&C, GD, MA

Du, ECO

NSK1

X

X

 

 

 

 

 

BIO
 

X

X

 

 

Zorg & Welzijn

NE, EN, WI, B&S, K&C, GD, MA

BIO, MA2

DU

X

 

 

 

 

 

 

NSK1
 

 

 

 

 

 

 

 

NSK2
 

 

 

X

 

 

 

 

ECO
 

 

X

 

 

In sommige gevallen is het mogelijk om een extra vak te kiezen. Dat gaat in overleg met de teamleider van de havo bovenbouw en de decaan. Of je wel of niet het extra vak kunt gaan volgen hoor je tijdens het toelatingsadviesgesprek dat eind juni plaatsvindt.