Overstappen van TL4 naar havo 4

Overstappen van TL4 naar Havo 4

Tussen havo en de theoretische leerweg zit een behoorlijk verschil. Het niveau en tempo ligt op de havo een stuk hoger en de toetsen gaan over meer stof. Het is ook zo dat je veel meer zelf moet doen, regelen en plannen.

Kan ik het wel? Moet ik een studiebol zijn?
Je bent geschikt voor havo als je:

 • bereid bent elke dag thuis te studeren. Schrik niet van 1,5 tot 2 uur per dag.
 • nu een goede TL-leerling bent met cijfers boven de 7 gemiddeld.
 • belangstelling op kunt brengen voor theoretische vakken.
 • niet gemakzuchtig bent en goed kunt plannen.

Hoe wordt er gewerkt?
De manier van werken op het havo is: zelf je werk indelen, minder controle, meer zelfstandig doen. Dat is misschien ook wel het moeilijkste waar je mee te maken krijgt. Je doet bijvoorbeeld een onderzoek of een proef; daarbij moet je vaak veel samenwerken met anderen. Je moet een goed opstel of verslag kunnen schrijven, zelfs in het Engels. Je moet presentaties kunnen houden en debatten kunnen voeren. Je leert onderhandelen en argumenteren. Ook krijg je natuurlijk gewoon nog basiskennis, bijvoorbeeld Engelse woordjes.

Gelukkig zijn er naast al de vakken en toetsen ook leuke activiteiten op onze school. Zo hebben we de buitenlandreizen (in havo 4), schooltoneel en de schoolmusical, het eindexamencabaret, de culturele avond met allerlei workshops, vakexcursies, het bovenbouwgala, enzovoort.

Hoe ziet de overstap eruit?
Overstappen naar een andere school is best even wennen. Je komt op een grotere school met ongeveer 1000 leerlingen en je bent niet meer de oudste. De meeste instromers in havo 4 vinden de sfeer in de lessen gezellig. Ze noemen vaak dat havo-docenten je meer als volwassene aanspreken, dat ze een hoog tempo hebben en denken vanuit de leerstof. Docenten verwachten dat je meedenkt. Streng zijn trouwens wel de regels voor je huiswerk (niet) in orde hebben, te laat komen en spijbelen.

Daarnaast heb je een mentor. Van je mentor krijg je in de eerste helft van het jaar een aantal mentorlessen. Daarin wordt uitgelegd hoe je kunt plannen, hoe de tweede fase werkt, hoe je kunt berekenen of je overgaat. Samen met je mentor en de decaan volg je ook het traject van LOB. We streven erna dat je mentor elke 2 weken een gesprek met je heeft.

Ook de teamleider houdt in de gaten of het goed met je gaat. Je kan naar de schoolpastor als je problemen hebt van persoonlijke aard. Daarnaast is er nog de decaan voor vragen over vakken en profielen, beroepen en studies.

Kan ik alle profielen kiezen?

Formeel kun je met een TL-diploma en een extra vak elk profiel kiezen dat we op de havo kennen, maar verstandig is anders. Het is bijvoorbeeld niet slim om een Economie en Maatschappij-profiel kiezen als je op TL geen eindexamen in het vak economie hebt gedaan. Dan is het 'gat' in je kennis te groot om dat nieuwe examenvak te gaan doen.

Hieronder hebben we alle mogelijkheden op een rijtje gezet. Je decaan kan er trouwens alles over vertellen. Dit overzichtje geldt voor leerlingen van onze eigen Nuborgh-vestigingen Oostenlicht en Veluvine. Kom je van een andere school, kan het anders liggen. Neem dan contact op met je decaan.

Sector

Gemeenschappelijke vakken

Sector

vakken

Keuze vakken

Profiel

CM

Profiel

EM

Profiel

NG

Profiel

NT

Techniek

NE, EN, WI, B&S, K&C, GD, MA

NSK1

DU, NSK2

X

 

 

X

 

 

 

DU, BIO

X

 

 

 

 

 

 

DU, ECO

X

X

 

 

 

 

 

BIO, NSK2

 

 

X

X

 

 

 

ECO, NSK2

 

X

 

X

 

 

 

BIO, ECO

 

X

 

 

Economie

NE, EN, WI, B&S, K&C, GD, MA

Du, ECO

NSK1

X

X

 

 

 

 

 

BIO

 

X

X

 

 

Zorg & Welzijn

NE, EN, WI, B&S, K&C, GD, MA

BIO, MA2

DU

X

 

 

 

 

 

 

NSK1

 

 

 

 

 

 

 

 

NSK2

 

 

 

X

 

 

 

 

ECO

 

 

X

 

 

In sommige gevallen is het mogelijk om een extra vak te kiezen. Dat gaat in overleg met de teamleider van de havo bovenbouw en de decaan. Of je wel of niet het extra vak kunt gaan volgen hoor je tijdens het intakegesprek dal eind juni plaatsvindt.

Pre-havo-programma

Als je wilt doorstuderen op de havo, heb je waarschijnlijk al met je decaan gepraat. Samen met je leraren gaat hij kijken of het wat voor jou is. In het schema zie je wat er gaat gebeuren als je naar de havo wilt.  

TL4

Pre-Havo programma

Periode 1

 • Je decaan kijkt of je er voor in aanmerking komt. Hij nodigt je uit voor een gesprek.
 • Je kunt je bij je decaan opgeven om een dagje mee te lopen op de havo.
 • Je maakt een definitieve keuze of je naar de havo wilt.

Periode 2

 • Je krijgt extra lessen wiskunde van TL-leraren, om je voor te bereiden op wiskunde in havo 4. Aan het eind maak je een diagnostische toets.
 • Je decaan praat met je over welk profiel en pakket je op havo kiest.

Periode 3

 • Je neemt deel aan de speeddate die tijdens het openhuis van het LF (4 februai) zal plaats vinden.
 • Je loopt een dagje mee op de havo (Week 7) binnen het profiel dat je waarschijnlijk gaat kiezen (is niet verplicht)
 • Je hebt een gesprek met een decaan van het LF (18 feb)
 • Je gaat aansluitingsmodules volgen bij de docenten op het LF . In elk geval voor wiskunde A óf B (apart van elkaar) en Engels.
 • De data liggen vast en je bent verplicht om daar te komen: Blok 1: 3-10-17-31 maart, 7 april
 • Blok 2: 14 april, 26 mei,  9-16 en 23 juni.
 • Je moet ook voor aardrijkskunde en/of geschiedenis een module volgen, als je die vakken kiest.
 • Aan het eind van elke module maak je een diagnostische toets .

Periode 4

 • Je doet eindexamen TL.
 • De teamleider havo krijgt ook een advies van jouw decaan .
 • In juni heb je een intakegesprek met de teamleider en decaan havo. Zij kijken naar je eindlijst en de adviezen.
 • Begin juli hoor je of je definitief bent toegelaten in havo 4 .