Toelaatbaar

Wanneer ben je toelaatbaar?

Overgang TL4 naar havo 4

Je mag op het Nuborgh College Lambert Franckens in havo 4 komen als je:

  • nu de theoretische leerweg volgt en je diploma behaalt;
  • je voor 1 april hebt aangemeld;
  • een positief advies krijgt van je huidige docenten;
  • een positief advies krijgt van de toelatingscommissie.

Hoewel het geen officiële eis is, raden we je sterk af om havo te doen als je niet voor Nederlands, Engels en wiskunde tenminste één zes en twee zevens hebt. Dat heeft te maken met de strengere eindexameneis voor die vakken op havo.

Verder adviseren we om de aansluitmodule voor wiskunde te volgen op het Lambert Franckens.

Overgang van havo 3 naar havo 4

Als je leerling bent van het Nuborgh dan ben je met een overgang naar havo-4 altijd toegelaten tot havo-4 op het Nuborgh College Lambert Franckens. Het kan ook zijn dat je havo-3 hebt gevolgd op een andere school. In dit geval mag je op het Nuborgh College Lambert Franckens komen als je:

  • in havo-3 zit en je een overgangsbewijs havo-4 behaalt;
  • je voor 1 april hebt aangemeld;
  • een toelatingsgesprek hebt gehad met de teamleider havo bovenbouw.