Toelaatbaar

Wanneer ben je toelaatbaar?

Overgang TL4 naar havo 4

Je mag op het Nuborgh College Lambert Franckens in havo 4 komen als je:

  • nu de theoretische leerweg volgt en je diploma behaalt;
  • je voor 1 maart hebt aangemeld;
  • een positief advies krijgt van je huidige docenten;
  • een positief advies krijgt de toelatingscommissie.

Hoewel het geen officiële eis is, raden we je sterk af om havo te doen als je niet voor Nederlands, Engels en wiskunde tenminste één zes en twee zevens hebt. Dat heeft te maken met de strengere eindexameneis voor die vakken op havo.

Verder adviseren we ook voor een aantal vakken een aansluitprogramma te volgen. Dit is voor vakken waarvan we weten dat het programma van TL leerjaar 4 niet goed aansluit op havo 4, zoals wiskunde A, wiskunde B, Engels, aardrijkskunde en geschiedenis. Daarmee voorkomen we dat je in havo 4 aan het begin al een achterstand hebt. Voor wiskunde maak je al in periode 2 op je eigen locatie een begin met de havo­lesstof.

In periode 3 (half maart) kun je lessen volgen op de havo. De aansluitingsprogramma's zijn een goede kennismaking voor jezelf met de sfeer, de docenten, de boeken, het tempo, het niveau, het huiswerk en de teksten waarmee je gaat werken. 

Overgang van havo 3 naar havo 4

Als je leerling bent van de Nuborgh dan ben je met een overgang naar havo 4 altijd toegelaten tot havo 4 op het Nuborgh College Lambert Franckens. Het kan ook zijn dat je havo 3 hebt gevolgd op een andere school. In dit geval mag je op het Nuborgh College Lambert Franckens komen als je:

  • je in havo 3 zit en je een overgangsbewijs havo 4 behaalt;
  • je voor 1 maart hebt aangemeld;
  • een toelatingsgesprek hebt gehad met de teamleider havo bovenbouw.