Instroom havo 4

Het Nuborgh College Lambert Franckens is een onderdeel van het Nuborgh College: een moderne onderwijsorganisatie. Op onze school kun je terecht voor havo en vwo.

Tussen havo en de theoretische leerweg zit een behoorlijk verschil. Het niveau en tempo ligt op de havo een stuk hoger en de toetsen gaan over meer stof. Het is ook zo dat je veel meer zelf moet doen, regelen en plannen.

Kan ik het wel? Moet ik een studiebol zijn?
Je bent geschikt voor havo als je:

  • bereid bent elke dag thuis te studeren. Schrik niet van 1,5 tot 2 uur per dag.
  • nu een goede TL-leerling bent met cijfers boven de 7 gemiddeld.
  • belangstelling op kunt brengen voor theoretische vakken.
  • niet gemakzuchtig bent en goed kunt plannen.

Hoe wordt er gewerkt?
De manier van werken op de havo is: zelf je werk indelen, minder controle, meer zelfstandig doen. Dat is misschien ook wel het moeilijkste waar je mee te maken krijgt. Je doet bijvoorbeeld een onderzoek of een proef; daarbij moet je samenwerken met anderen. Je moet een goed opstel of verslag kunnen schrijven. Je moet presentaties kunnen houden en debatten kunnen voeren. Je leert onderhandelen en argumenteren. Ook krijg je natuurlijk nog basiskennis, bijvoorbeeld Engelse woordjes.

Gelukkig zijn er naast al de vakken en toetsen ook leuke activiteiten op onze school. Zo hebben we de buitenlandreizen (in havo 4), de schoolmusical, het eindexamencabaret, de culturele avond met allerlei workshops, vakexcursies, het bovenbouwgala, enzovoorts.

Hoe ziet de overstap eruit?
Overstappen naar een andere school is best even wennen. Je komt op een grotere school met bijna 1000 leerlingen en je bent niet meer de oudste. De meeste instromers in havo-4 vinden de sfeer in de lessen gezellig. Ze noemen vaak dat havo-docenten je meer als volwassene aanspreken, dat ze een hoog tempo hebben en denken vanuit de leerstof. Docenten verwachten dat je meedenkt. Streng zijn trouwens wel de regels voor je huiswerk (niet) in orde hebben, te laat komen en spijbelen.

Daarnaast heb je een mentor. Van je mentor krijg je in de eerste helft van het jaar een aantal mentorlessen. Daarin wordt uitgelegd hoe je kunt plannen, hoe de bovenbouw werkt, hoe je kunt berekenen of je overgaat. Samen met je mentor en de decaan volg je ook het traject van loopbaanoriëntatie. We streven erna dat je mentor om de paar weken een gesprek met je heeft.

Ook de teamleider houdt in de gaten of het goed met je gaat. Je kan naar de schoolpastor als je problemen hebt van persoonlijke aard. Daarnaast is de decaan er voor vragen over vakken en profielen, beroepen en studies.

Bekijk hier onze video's waarin we je meer over het Lambert Franckens vertellen:

Leerling Veerle over de overstap van Veluvine naar het LF

Leerling Gerben over het LF

Teamleider Erik Schilder over het LF

Decaan Fenny den Boer over zelf keuzes maken en begeleiding