Informatieavonden

We vinden het contact met je ouders en verzorgers van groot belang. Daarom worden er voor alle leerwegen en leerjaren informatieavonden georganiseerd. In de bovenbouw is dat vooral gericht op de examens en het begeleiden van leerlingen naar een vervolgstudie, in de onderbouw is de kennismaking met je ouders belangrijk en vertellen we hoe het bij ons op school precies werkt. Ook zijn er regelmatig spreekavonden, waarbij er met docenten gesproken kan worden over de voortgang en resultaten op school. Bekijk de agenda voor de actuele data.

Op maandag 30 november vond de orientatieavond voor ouders plaats. Hieronder kunt u de informatie terugvinden.

Info algemeen
Hoe vindt uw kind zijn of haar weg tijdens de eerste weken op Lambert Franckens?
Totaalonderwijs