Aanmelden nieuwe leerling

De aanmelding van brugklassers gaat via de basisscholen. Dat is mogelijk vanaf eind januari. De aanmelding moet voor 15 maart  binnen zijn. Lukt het echter niet om de aanmelding voor 15 maart rond te krijgen i.v.m. de lock down, is er uitstel mogelijk tot 1 april. Voor 31 mei krijg je bericht of je toegelaten wordt en in welk soort brugklas. Aanmeldingen voor hogere leerjaren gaan altijd via de teamleiders van het betreffende leerjaar. Zie voor contactgegevens onze informatiegids.