Aanmelden nieuwe leerling

De aanmelding van brugklassers gaat via de basisscholen. Dat is mogelijk vanaf eind januari. De aanmelding moet voor 1 april binnen zijn. Voor 31 mei krijg je bericht of je toegelaten wordt. Aanmeldingen voor hogere leerjaren gaan altijd via de teamleiders van het betreffende leerjaar. Zie voor contactgegevens onze informatiegids.