Aanmelden nieuwe leerling

De aanmelding van brugklassers gaat via de basisscholen. Dat is mogelijk vanaf eind januari. De aanmelding moet voor 1 maart binnen zijn. Vóór 31 mei krijgt je bericht of je toegelaten wordt en in welk soort brugklas. Aanmeldingen voor hogere leerjaren gaan altijd via de teamleiders van het betreffende leerjaar. Zie voor contactgegevens onze informatiegids.