Gezonde school

Voedingsbeleid Nuborgh College Lambert Franckens
Onze school is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waardoor niemand zich buitengesloten of veroordeeld hoeft te voelen. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en niet over schoonheidsidealen.

We vinden het belangrijk dat het aanbod in de kantine en automaten gezond is. Op school leren de leerlingen over gezond gedrag en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.

Educatie:
o Wij besteden elk schooljaar in de onderbouw aandacht aan gezonde voeding in de lessen. In de eerste klas is dat in het lespakket Irun2BFit, een combinatie van voeding en beweging. In de tweede klas is voeding en beweging uitgangspunt voor alle lessen.

Omgeving:

o Onze gezonde schoolkantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum.
o Wij hebben geen frituur.
o Wij verkopen geen energiedrankjes in de kantine of automaten.
o Met de cateraar/kantinebeheerder hebben wij afgesproken dat zij ieder jaar het aanbod checken via de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporten. Als er nieuwe producten worden toegevoegd, dan wordt eerst gekeken of deze producten voldoen aan betere-keuzecriteria.
o Onze leerlingen/studenten en het personeel kunnen eenvoudig zelf watertappen bij een watertap in de kantine.
o Wij houden ouders op de hoogte van het beleid omtrent eten en drinken op school via de website van onze school en nieuwsbrieven.

Signalering:
o Onze school heeft inzicht in de voedingsgewoonten en het gewicht van de leerlingen en maakt hiervoor gebruik van de Jeugdgezondheidszorg/EMOVO/Jeugdmonitor.
o Wij hebben als school een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over voeding en gewicht. Hiervoor hebben wij een ZAT-team/ docenten/ zorgcoördinator/ mentoren/ schoolmaatschappelijk werker/ vertrouwenspersonen aangewezen.