Vrij vragen

Als je een hele dag of een dagdeel vrij wilt, bijvoorbeeld vanwege familieomstandigheden, dan kan je onderstaand formulier daarvoor gebruiken. Dit formulier lever je zo spoedig mogelijk, maar in elk geval één dag van tevoren in bij de onderwijsassistent.
Wanneer het om verlof van meer dan één dag gaat kan het onderstaande formulier ook gebruikt worden. Je levert het formulier dan zo mogelijk (minstens) 3 weken voorafgaand aan de geplande dagen in bij de teamleider, deze beslist of het verlof is toegestaan.

Buiten de schoolvakanties mag in principe geen verlof worden gegeven voor extra vakantie. Alleen in heel bijzondere gevallen kan de schoolleiding van deze regel afwijken. Dit geldt alleen voor ouder(s)/verzorger(s) die door hun beroep in geen enkele schoolvakantie vrijaf kunnen nemen. Er mag geen toestemming gegeven worden voor vakantie in de eerste 3 weken na de zomervakantie. Vul bij deze aanvraag beide onderstaande formulieren in.

Als je toch, dus ongeoorloofd, afwezig bent zonder dat je daarvoor toestemming hebt, dan wordt er contact opgenomen met je ouder(s)/verzorger(s). De leerplichtambtenaar wordt hiervan in kennis gesteld.

Formulier aanvraag verlof

Vakantieverklaring werkgever