Leerlingenraad

De leerlingenraad geeft, gevraagd en ongevraagd, advies aan de leerlingen in de medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft de leerlingenraad regelmatig overleg met de locatiedirectie over leerlingenzaken en regels van die locatie. Leerlingen hebben het recht om via de leerlingenraad voorstellen en suggesties te doen over alle zaken in en om de school. De locatiedirectie of de directeur-bestuurder dient hierop binnen twintig schooldagen te antwoorden.

Wij zijn een groep van 10 enthousiaste leerlingen die zich inzetten om de school te verbeteren. Voor vragen of opmerkingen kun je bij één van ons terecht. Ook horen wij jouw ideeën graag!

Wij zijn te bereiken op de e-mailadressen: tomdenooijer@student.nuborgh.nl.
Daarnaast zijn we te bereiken via de ELO, zie de map: Leerlingenraad 2018/2019.

De leerlingenraad bestaat uit:

Kirsten Deetman LA61
Maebel Frens LA52
Joshua Leusink LA62
Willemijn Muis LA63
Leona Mulder LH22
Tom de Nooijer LA61
Simone Nuis LA21
Sieta Pierik LA63
Manon Veldhuizen LA51
Hessel van de Weg LA53