Leerlingenraad

Op het Lambert Franckens vinden we de mening van jou als leerling heel belangrijk. Het gaat tenslotte om jouw toekomst! Daarom hebben we een leerlingenraad. De leerlingenraad geeft, gevraagd en ongevraagd, advies aan de leerlingen in de medezeggenschapsraad. Daarnaast overlegt de leerlingenraad regelmatig met de locatiedirectie over leerlingenzaken en regels van de locatie. Leerlingen kunnen via de leerlingenraad voorstellen en suggesties doen over alle zaken in en om de school. De leerlingenraad is te bereiken via leerlingenraad-lf@nuborgh.nl.