Ouderraad

In de ouderraad hebben ouders zitting, die de grondslag en doelstellingen van de school respecteren en bereid zijn in overeenstemming daarmee hun werkzaamheden in de raad te vervullen. De ouderraad bestaat uit vertegenwoordigers van de eerste vier leerjaren. De ouderraad wil een goedeverstandhouding tussen de locatie en ouders bevorderen en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Medezeggenschapsraad (MR) en directie.

In het schooljaar 2018-2019 bestaat de ouderraad uit:

Regina Elbers (vz)
Marjan Knol
Danielle Lokhorst
Marjanne v.d. Mheen
Adriaan Korevaar
Taco Sysling
Dick Huisman
De ouderraad is te bereiken via: ouderraadlf@nuborgh.nl.