Ouderraad

Als het gaat om ons onderwijs, oog hebben voor elkaar en leerlingen klaar stomen voor de toekomst, dan kunnen we dat niet zonder de ouders. Daarom vinden we ook de mening van de ouders belangrijk en hebben we een ouderraad op onze locatie. In de ouderraad zitten ouders uit de eerste vier leerjaren, die de grondslag en doelstellingen van de school respecteren. De ouderraad wil  bijdragen aan een goede verstandhouding tussen de locatie en ouders en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Medezeggenschapsraad (MR) en directie van de locatie.

De ouderraad is te bereiken via: ouderraadlf@nuborgh.nl.