Bijeenkomst 24-10-'17

Op 24 oktober 2017 vond op het Nuborgh College Oostenlicht een bijeenkomst van de Vereniging Vrienden van het Nuborgh College plaats. Hieronder treft u de bijbehorende stukken aan:

Agenda
- Jaarrekening / balans 
- Statuten en huishoudelijk regelment 
Personalia bestuursleden