Medezeggenschapsraad

Het Nuborgh College heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders, leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd zijn. De MR is een overlegorgaan en behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel. Dat gaat in overleg met de directeur-bestuurder.

In bepaalde zaken is de directeur-bestuurder verplicht om advies aan de MR te vragen. En bij sommige besluiten is het nodig dat de MR instemming verleent.

De MR van het Nuborgh College Oostenlicht bestaat uit de volgende personen:

Personeel:

Hanneke Kodde (vz) (LF)
Edwin Vos (vice-vz) (CD)
Anja Kruithof (secr) (OOL)

Gert Polinder (OOL)
Marloes Lankman (OOL)
Chris Spijkerboer (LF)
Margie van Malm (LF)
Hayco IJspeerd (OOP)
Mariska Bruinink (VEL)
Anneke Plender (VEL)

Ouders:

Jan van Dijk (LF)
Henriët Verbaan (LF)
Bettina Beldman (OOS)
Henk Visscher (OOS)
Gerrit-Jan Corporaal (VEL)

Leerlingen:

Sanne van Boven (LF)
Emma Spaan (LF)
Richard Knol (OOL)
Lianne Siebert (OOL)
Sven van den Berg (VEL)
Nathan Immerzeel (VEL)

De voorzitter van de MR is Hanneke Kodde (Lambert Franckens)
De MR is bereikbaar via de secretaris Anja Kruithof (Oostenlicht) (AKruithof@nuborgh.nl)