Medezeggenschapsraad

Het Nuborgh College heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders, leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd zijn. De MR is een overlegorgaan en behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel. Dat gaat in overleg met de directeur-bestuurder.

In bepaalde zaken is de directeur-bestuurder verplicht om advies aan de MR te vragen. En bij sommige besluiten is het nodig dat de MR instemming verleent.

De MR van het Nuborgh College Lambert Franckens bestaat uit de volgende personen:

Voor het personeelsdeel: 
De heer B. van Esch (OOL) 
De heer H. van Olst (OOL)
Mevrouw M. Lankman (OOL)
De heer K. Posthumus (LF)
Mevrouw H. Kodde (LF)
Mevrouw M. van Malm (LF)
Mevrouw M. Bruinink (VEL)
De heer A. Dijkman (VEL)

Voor het onderwijsondersteunend personeel:
De heer F. Dijkstra

Voor de centrale diensten:
De heer E. Vos (Centraal)

Voor het ouderdeel:
A. Uitenbroek
vacature

En als leerlingen:
Sieta Pierik
Timo Jacobsen

De voorzitter van de MR is de heer K. Posthumus
De MR is bereikbaar via de secretaris de heer B. van Esch (besch@nuborgh.nl)