Medezeggenschapsraad

Het Nuborgh College heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders, leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd zijn. De MR is een overlegorgaan en behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel. Dat gaat in overleg met de directeur-bestuurder.

In bepaalde zaken is de directeur-bestuurder verplicht om advies aan de MR te vragen. En bij sommige besluiten is het nodig dat de MR instemming verleent.

De MR van het Nuborgh College Lambert Franckens bestaat uit de volgende personen:

Voor het personeelsdeel:
Mevrouw H. Kodde (LF) voorzitter
De heer, G. Polinder (OOL) vice-voorzitter
Mevrouw A. Kruithof (OOL) secretaris
Mevrouw M. Lankman (OOL)
Mevrouw M. van Malm (LF)
Mevrouw A. van Utrecht (LF)
De heer H. IJspeerd (LF)
Mevrouw M. Bruinink (VEL)
De heer A. Dijkman (VEL)

Voor de centrale diensten:
De heer E. Vos (Centraal)

Voor het ouderdeel:
Bettina Beldman (OOL)
Arjan Pap (OOL
Jan van Dijk (LF)
Alma Knol (LF)
VACATURE (VEL)
VACATURE (VEL)

En als leerlingen:
VACATURE (OOL)
VACATURE (OOL)
Wesley Piksen (LF)
Lisa Terlou (LF)
Jorik Claus (VEL)
Martijn Bos (VEL)

De voorzitter van de MR is mevrouw H. Kodde (Lambert Franckens)
De MR is bereikbaar via de secretaris mevrouw A. Kruithof (Oostenlicht) (AKruithof@nuborgh.nl)