Protestants-Christelijke identiteit

Het Nuborgh College is een protestants-christelijke school. De christelijke identiteit maken we zichtbaar in de omgang met de leerlingen, de inhoud van de lessen, de vorming van de leerlingen, het leefklimaat en in waardevolle gebruiken als: dagopeningen, godsdienstlessen, kerst- en paasvieringen, het organiseren van acties voor goede doelen. De Bijbel is hierbij ons uitgangspunt. Van onze leerlingen verwachten we dat ze de christelijke identiteit respecteren en deelnemen aan bijbehorende activiteiten.